Sunday, April 30, 2006

Howdi, Henffych, Smae!!!!
Wel am wsos eventffwl! Mor eventffwl mod i di penderfynnu dechra blog fy hun!

Dy' Llun, mi oedd gen i a'm cyd-feddygon egsam ar anatomi. Sleidshow gynta a wedyn mynd o gwmpas y dissection room yn enwi gwahannol ranna' o'r corff. Difyr!lol

Wedyn Dawns (Ball) y Meddygon, son am noson! Oedd pawb di neud gymaint o ymdrech i edrach yn dda, yn enwedig y genod, ag yn diwadd mi ath pawb adra a golwg bler uffernol arnyn nhw! Mwd a baw ym mhobman, makeup dros wyneba pobol a dillad di rhwygo a ballu! Haleliwa! Nath Psych, Gareth a minna benderfynnu y basa hi'n ddifyr cerddad o'r bae i Senghennydd. Syniad gwirion braidd!

Bora wedyn, teimlo n ddiawledig. Di gwin coch ddim n cytuno efo fi! Wedyn parti penblwydd yr hen Psych. Uffar o sesiwn hegar! Oedd na bron i 65 litr o punch yno ar 'fenaid i! Wedi i'r parti orffan yn b4, bu inni i gyd fynd i Central Bar ple cawsom nifer o shots amrywiol. Mi gafodd Psych ddiod 'top shelff' go iawn! Mi oedd na tua 6 dybl mewn un glas peint! 'Ogia bach!!!
Atho ni i glwb Liquid wedyn, ond roedd y peint 'sglyfaethus blaenorol wedi profi'n ormod i Psych, ag mi aeth nol i Senghennydd a chael KO! Llwyth o ddawnsio a chwerthin yn y clwb, wedyn adra am y cae sgwar.

Bora dy' Mercher a thrw gweddill pnawn deu gwir, mi fuais i yn gorffan traethawd Sociology. Wel son am lwyth o falu cachu! Wedi hynny, cwpwl o gania yn yr haul cynnas ar falconi fflat b4. Gret!

Deffro am 7 bora dy' Iau. Placement yn Sbyty Brenhines Cymry yn Bridgend. Diwrnod da iawn, ond ddim cweit cystal ag oni di ddisgwyl. A+E oedd y placement, ag mi oni di disgwyl (gobeithio!) gweld anafiadau difrifol, ond ryw fan anfaiadau bychain welis i ddeud gwir. Nol i Senghennydd wedyn ar y bys. Cwpwl o gania ar do b4 eto!

Dy Gwenar, bu imi orffan traethawd meatbolism drw bora, a mynd i lectur gan Dr. Winterburn am hannar dydd. Malwr cachu heb ei ail!
Parti arall eto wedyn ar do b4! Barbeciws a chwrw yn yr haul poeth. Be sy' well ar ddechra haf! Wedi hynny, mi atho ni i gyd i'r Maci a chael andros o hwyl. Mi ddisgynnis i i gysgu ar lawr stafall Iwan, ar ganol gwylio clasur o episod o C'mon Midffild. Dachi'n cofio yr episod lle ma'r criw yn cael 'u dal yn cael lockin yn y Bull gan yr heddlu, ac ar ofynniad yr heddwas am enw Wali mae yntau yn galw ei hun yn "Glyn Ffidich"! Haha! Bu imi ddefro am 6 yn y bora oherwydd swn rhochian chwyrnu uffernol Iwan. Mi gerddais nol i'm stafall dal di meddwi braidd, a neidio mewn i'm gwely i gysgu.

Nos Sadwrn - noson gig olaf y band JAVA. Gan ei bod hi yn gig olaf ar y band, roedd hi'n bwysig talu teyrnged arbennig iddynt. Bu i ran helaeth ohonom baratoi crysau-t gyda enw'r band arnynt, a bu i Psych, Mogs, Carwyn a minnau sgwennu llythrennau enw y band ar ein boliau a'u harddangos ar y llwyfan yn ystod can olaf y band! Roedd JAVA yn arbennig o dda.
Wedi hynny, daeth GENOD DROOG i'r llwyfan, band da iawn arall. Roedd pawb wrth u boddau yn neidio a dawnsio ayyb. Noson ffantastig arall.

A rwan, dyma fi, yn fy stafall, yn sgwennu am y tro cynta ar fy mlog! Mae 'na lot mwy o straeon difyr i ddod yn y dyfodol!

Damia, llwyth o waith i neud fory . . .

Nos da! x

(Gyda llaw, mi fydd 'na lunia yn cael eu postio ar y blog yn fuan!)

6 Comments:

Blogger Huw Waters said...

Myfi yw'r cyntaf i adael sylw.

1:41 am

 
Blogger Huw Psych said...

Pwy sy'n ddrwg...?!

Genod,genod droog!!

3:15 pm

 
Blogger Ifan said...

diolch...mi roeddet tin 'A' da iawn

4:51 pm

 
Blogger Rhys said...

Asu, uffar o wsos doedd!!!

Rhys

1:48 pm

 
Blogger Huw F said...

Cytunaf! Nos Wenar a nos Sadwrn yn wych! Roll on Sesiwn Fawr a Steddfod inni ga'l gweld y Genod Droog wrthi eto!

9:57 pm

 
Blogger Ifan said...

Man hen bryd i ti sgwennu rwbeth arall weden i!!

6:43 pm

 

Post a Comment

<< Home