Friday, May 19, 2006

Hen bryd adio wbath newydd at y blog ma ar f'enaid i!
Ma gwaith di bod yn ddi-stop ar hyn o bryd ddeud gwir. Egsams di cychwyn heddiw!
Eshi adra dydd Llun (8fed o Fai) am wsos i drio adolygu dipyn at y bali egsams ma, ond mi gafodd na lai o waith nag oni i di obeithio gael ei gyflawni. Pan ma rhywun yn mynd adra, ma hi jesd yn braf chilio dydi, a mwynhau home-comforts!
Mi gafodd fy nghar fwy o sylw na'r gwaith ddeud gwir.Dwi di bod yn gweithio ar yr hen gar ers dipyn go-lew rwan, a bellach mae pethau yn argoeli yn dda!Dwi wrth fy modd efo hen geir rali a cheir retro.Os oes gyno chi ryw fath o syniad am y math o geir dwi'n son, mi fyddwch chi'n gwbod mai Mk1 ne Mk2 Escort ydi'r car i gael, ond Mk1 Fiesta sydd gen i ar hyn o bryd.Mi ges i'r car fel car 'bog-standard', ond bellach mae bron yn barod ar gyfer cystadlu mewn ralis lleol!Bu andros o waith dros yr haf wrth i mi a dad adeiladu injan newydd ar gyfer ralio a'i rhoi yn y car - mi gymerodd hi oriau i gael pob dim yn iawn!Ond mi oedd hi werth y gwaith!!Mi fydd y gawell-rolio newydd i mewn toc, wedyn i ffwr a ni fel roced am hwyl a sbri!!!

Dyma lun o'r car heb ei orffen:


Ag isod, dyma lun o du-mewn y car cyn ei orffen:

Yr egsam cynta wedi bod heddiw - Clinical Integrative - lle dachi yn cael scenarios pythefnos cyn yr egsam i ddadansoddi, a wedyn cael egsam ar y sdwff ddylsa bod chi di ffindio allan am y scenarios. Mi aeth petha yn dda ofnadwy, gan fod y cwestiynna a gawsom yn hynod o debyg i gwestiynnau y 'past-papers'. Piti na fasa pob egsam mor hawdd de!

Wedi cael chilio am heno, a chychwyn ar waith eto bora fory at egsam dydd Llun.

Nos da.x

Sunday, April 30, 2006

Howdi, Henffych, Smae!!!!
Wel am wsos eventffwl! Mor eventffwl mod i di penderfynnu dechra blog fy hun!

Dy' Llun, mi oedd gen i a'm cyd-feddygon egsam ar anatomi. Sleidshow gynta a wedyn mynd o gwmpas y dissection room yn enwi gwahannol ranna' o'r corff. Difyr!lol

Wedyn Dawns (Ball) y Meddygon, son am noson! Oedd pawb di neud gymaint o ymdrech i edrach yn dda, yn enwedig y genod, ag yn diwadd mi ath pawb adra a golwg bler uffernol arnyn nhw! Mwd a baw ym mhobman, makeup dros wyneba pobol a dillad di rhwygo a ballu! Haleliwa! Nath Psych, Gareth a minna benderfynnu y basa hi'n ddifyr cerddad o'r bae i Senghennydd. Syniad gwirion braidd!

Bora wedyn, teimlo n ddiawledig. Di gwin coch ddim n cytuno efo fi! Wedyn parti penblwydd yr hen Psych. Uffar o sesiwn hegar! Oedd na bron i 65 litr o punch yno ar 'fenaid i! Wedi i'r parti orffan yn b4, bu inni i gyd fynd i Central Bar ple cawsom nifer o shots amrywiol. Mi gafodd Psych ddiod 'top shelff' go iawn! Mi oedd na tua 6 dybl mewn un glas peint! 'Ogia bach!!!
Atho ni i glwb Liquid wedyn, ond roedd y peint 'sglyfaethus blaenorol wedi profi'n ormod i Psych, ag mi aeth nol i Senghennydd a chael KO! Llwyth o ddawnsio a chwerthin yn y clwb, wedyn adra am y cae sgwar.

Bora dy' Mercher a thrw gweddill pnawn deu gwir, mi fuais i yn gorffan traethawd Sociology. Wel son am lwyth o falu cachu! Wedi hynny, cwpwl o gania yn yr haul cynnas ar falconi fflat b4. Gret!

Deffro am 7 bora dy' Iau. Placement yn Sbyty Brenhines Cymry yn Bridgend. Diwrnod da iawn, ond ddim cweit cystal ag oni di ddisgwyl. A+E oedd y placement, ag mi oni di disgwyl (gobeithio!) gweld anafiadau difrifol, ond ryw fan anfaiadau bychain welis i ddeud gwir. Nol i Senghennydd wedyn ar y bys. Cwpwl o gania ar do b4 eto!

Dy Gwenar, bu imi orffan traethawd meatbolism drw bora, a mynd i lectur gan Dr. Winterburn am hannar dydd. Malwr cachu heb ei ail!
Parti arall eto wedyn ar do b4! Barbeciws a chwrw yn yr haul poeth. Be sy' well ar ddechra haf! Wedi hynny, mi atho ni i gyd i'r Maci a chael andros o hwyl. Mi ddisgynnis i i gysgu ar lawr stafall Iwan, ar ganol gwylio clasur o episod o C'mon Midffild. Dachi'n cofio yr episod lle ma'r criw yn cael 'u dal yn cael lockin yn y Bull gan yr heddlu, ac ar ofynniad yr heddwas am enw Wali mae yntau yn galw ei hun yn "Glyn Ffidich"! Haha! Bu imi ddefro am 6 yn y bora oherwydd swn rhochian chwyrnu uffernol Iwan. Mi gerddais nol i'm stafall dal di meddwi braidd, a neidio mewn i'm gwely i gysgu.

Nos Sadwrn - noson gig olaf y band JAVA. Gan ei bod hi yn gig olaf ar y band, roedd hi'n bwysig talu teyrnged arbennig iddynt. Bu i ran helaeth ohonom baratoi crysau-t gyda enw'r band arnynt, a bu i Psych, Mogs, Carwyn a minnau sgwennu llythrennau enw y band ar ein boliau a'u harddangos ar y llwyfan yn ystod can olaf y band! Roedd JAVA yn arbennig o dda.
Wedi hynny, daeth GENOD DROOG i'r llwyfan, band da iawn arall. Roedd pawb wrth u boddau yn neidio a dawnsio ayyb. Noson ffantastig arall.

A rwan, dyma fi, yn fy stafall, yn sgwennu am y tro cynta ar fy mlog! Mae 'na lot mwy o straeon difyr i ddod yn y dyfodol!

Damia, llwyth o waith i neud fory . . .

Nos da! x

(Gyda llaw, mi fydd 'na lunia yn cael eu postio ar y blog yn fuan!)